Navigator2016

0

The Shipping Decision Makers Forum

Αρχές Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε για 16η συνεχή χρονιά το διεθνές forum NAVIGATOR 2016 – ‘The Shipping Decision Makers Forum’ από τη Navigator Shipping Consultants.

Οι συζητήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε συµµετοχή οµιλητών ποικίλων αρµοδιοτήτων και ανταλλάχθηκαν απόψεις για ζητήµατα οικονοµίας και αγοράς, επενδύσεων και ασφάλειας, τεχνολογίας και περιβάλλοντος, καθώς και για τον ρόλο των λιµένων γενικότερα και του Πειραιά ειδικότερα στην ανάπτυξη.

Στο πρώτο πάνελ, µε τίτλο ‘Ports as an economic aspect and market analysis’ συµµετείχαν: η κυρία Κατερίνα Σταθοπούλου, CEO της Investments & Finance, η κυρία Βέρα Αλεξανδροπούλου του Νοµικού Τµήµατος του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς, ο κύριος Javier López, Εµπορικός ∆ιευθυντής του Algeciras Port Authority, ο κύριος Απόστολος Καµαρινάκης, Υποναύαρχος ΛΣ(εα), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και πρώην CEO του Hellenic Port Development Center, και συντόνισε ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της XRTC Business Consultants Ltd και Πρόεδρος του Propeller Club (Port of Piraeus).

Στην παρουσίασή της η κυρία Βέρα Αλεξανδροπούλου υπογράµµισε ότι η µακροοικονοµική ανάκαµψη της Ελλάδας και της Μεσογείου θα επιφέρει ώθηση στις εµπορικές ροές µέσω του Πειραιά, έκανε λόγο για τις δραστηριότητες του λιµένα αλλά και τις σηµαντικές επιχειρηµατικές προοπτικές ανάπτυξης λόγω της ιδιωτικοποίησης και των προγραµµατισµένων επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραµµίστηκε η σηµαντικότητα τόσο του ενδολιµενικού όσο και του διαλιµενικού ανταγωνισµού στην ανάπτυξη των λιµένων και οι συνοµιλητές τόνισαν την αναγκαιότητα των διασυνδέσεων µε την ενδοχώρα και τη θετική επίπτωση της αύξησης ροών στην τοπική, εθνική και διεθνή οικονοµία. Τέλος, δόθηκε έµφαση, στον ρόλο της γεωστρατηγικής θέσης του λιµανιού, τόσο από την κυρία Βέρα Αλεξανδροπούλου, όσο και από τον κύριο Javier Lopez.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η ανοιχτή συζήτηση που διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά µε πρωτοβουλία της NAVIGATOR µεταξύ ξένων Πρέσβεων στην Ελλάδα. Η συζήτηση µεταξύ των Πρέσβεων της Ιταλίας, της ∆ηµοκρατίας της Κορέας, αλλά και του Port Ambassador της Λιµενικής Αρχής της Αµβέρσας υπό τον συντονισµό του κυρίου François Lafond, Πρόεδρο της Blue Networks & Opportunities και αναπληρωτή καθηγητή στο Sciences Po στο Παρίσι, κινήθηκε γύρω από τους παρακάτω άξονες:

Πρώτος άξονας, ο βασικός ρόλος των λιµένων, ως απαρχή της αύξησης των θαλάσσιων µεταφορών ενόψει της κατάστασης της αγοράς. ∆εύτερος άξονας ήταν η επίδραση της ανάπτυξης των λιµένων στην εθνική και τοπική ανάπτυξη. Ποιες διοικητικές δοµές σε συνεργασία µε το κράτος θα υποστηρίξουν πιθανές µακροχρόνιες επενδύσεις; Πώς θα χρησιµοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις –ιδιωτικές, κρατικές ή τοπικού χαρακτήρα– και υπό ποιες προϋποθέσεις; Με αφορµή τα παραπάνω ερωτήµατα, ο συντονιστής της συζήτησης αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που δηµοσιεύτηκε τον Σεπτέµβριο του 2016 µε θέµα ‘Οι θαλάσσιες µεταφορές στην ΕΕ: σε ταραγµένα νερά – αναποτελεσµατική και µη βιώσιµη επένδυση’.

Τέλος, έλαβε χώρα συζήτηση για την ασφάλεια των λιµένων και τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τις αρχές, διότι αύξηση των εµπορικών δραστηριοτήτων σηµαίνει αύξηση trafficking, παράνοµων µεταναστεύσεων και διακίνηση παράνοµων προϊόντων.

Το τρίτο πάνελ ‘Smart & Green Μaritime Technology: Where we are now, and what’s next?’, το οποίο µονοπώλησε το ενδιαφέρον, συντόνισε η κυρία Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής του Maritime Sustainability Centre – PwC. Εξετάστηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που προκύπτουν στον τοµέα της ναυτιλίας από την εφαρµογή της έξυπνης και πράσινης τεχνολογίας. Οι οµιλητές κύριος Γιώργος Χριστόπουλος Υποναύαρχος ΛΣ(εα) από τη Marine Operations Laros – Prisma Electronics, κύριος Khalid Talukder, Chief Revenue Officer – Tramonex, Diabos’ Cash Management Partner, κύριος Κωνσταντίνος Σταµπεδάκης, Γενικός ∆ιευθυντής της Erma First Esk Engineering Solutions SA και ο κύριος Φρανκ Παλαιοκρασσάς, Corporate Manager – Fleet Performance –
Bernhard Schulte Shipmanagement (Hellas) SPLLC µίλησαν για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς, µε υψηλό σκεπτικισµό ως προς το εάν η πραγµατική εφαρµογή τους µπορεί να γίνει έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Επίσης, τονίστηκε η σηµασία της ενσωµάτωσης της έξυπνης τεχνολογίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και εξέτασαν τους τρόπους µε τους οποίους η εφαρµογή του ‘πράσινου µοντέλου’ στη ναυτιλία µπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα, την ασφάλεια, την απόδοση του πληρώµατος και την αλυσίδα των logistics.

Ο διάλογος συνεχίστηκε µε ορισµένους συµµετέχοντες να αµφισβητούν την ικανότητα του πληρώµατος να χειριστεί τα εξελιγµένα τεχνολογικά συστήµατα στο πλοίο. Ωστόσο, το πάνελ τόνισε ότι η τεχνολογία θα πρέπει εφαρµόζεται από ξηράς.

Οι οµιλητές υπογράµµισαν ότι η κύρια απειλή της ύπαρξης έξυπνης τεχνολογίας στη ναυτιλία γεννάται κυρίως από τη νοοτροπία του κλάδου. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε όταν ένας οµιλητής τόνισε ότι το ταξίδι προς µια µεγαλύτερη ψηφιοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει και η ναυτιλιακή βιοµηχανία πρέπει να ενεργήσει γρήγορα προκειµένου να είναι βιώσιµη, έχοντας κατά νου ότι µεγάλες διεθνείς εταιρείες απέτυχαν επειδή δεν µπόρεσαν να προσαρµοστούν γρήγορα στις αλλαγές της τεχνολογίας (Kodak, Nokia, κ.ά.). Τέλος, όλοι συµφώνησαν ότι η ανάλυση και η ψηφιοποίηση δεδοµένων θα διαδραµατίσουν κρίσιµο ρόλο στη διαµόρφωση του µέλλοντος της ναυτιλίας.

Τιµώµενος τόπος για το NAVIGATOR FORUM 2016 ήταν το λιµάνι του Πειραιά. Ο κύριος Πέτρος Κόκκαλης, Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότητας του ∆ήµου Πειραιά µίλησε για την ιστορική του σηµαντικότητα αλλά και τις προοπτικές εξέλιξής του, έτσι ώστε να καταστεί το εµπορικότερο λιµάνι της Μεσογείου µέσω του προγράµµατος Blue Growth.

Share.

About Author

Leave A Reply